Проектиране на панаирни щандове, изложби, музеи - с модулна или уникална конструкция. Спецификации, реквизит, организация и изграждане на експозициите.
Stacks Image 324
Audi
Представяне на Audi А серия в хотел Кемпински, София

Клиент: Autotechnica
Автор: Веселин Лазаров
Скица с размери
Stacks Image 318
Stacks Image 344
Stacks Image 156
Експозиция
Stacks Image 326
Представяне на мотриса на Siemens в производствено хале, Виена Австрия
Скици към проекта Siemens
Stacks Image 341
Stacks Image 185
Stacks Image 322