Система от изображения и композиции в логическо и стилово единство. Предназначени за софтуерни приложения, визуална комуникация, илюстриране на статистически данни и др.
Stacks Image 138
Лого и дизайн на графичен потребителски интерфейс

клиент:
www.zipthefish.com
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Лого и дизайн на графичен потребителски интерфейс

клиент:
www.zipthefish.com

Copyright © John Smith, All Rights Reserved.

Лого и серия от пиктограми за специфични езикови курсове. За прилагане в уеб сайт и печатни материали.
Комуникационна графика.

Клиент: Lingolo

Stacks Image 156
Stacks Image 160
Stacks Image 167

Едно изображение е повече от хиляда думи

Икони за директна навигация в сайта

Stacks Image 236