За книга, периодични издания, екран.
С класическа или съвременна визия.
За малки и големи.
Stacks Image 9
Stacks Image 33
Типажи / character design / и илюстрации
Stacks Image 43
Copyright © John Smith, All Rights Reserved.
Кликнете долу за увеличение
Item Title
Stacks Image 72
Item Title
Stacks Image 77
Item Title
Stacks Image 82
Част от серия илюстрации - транспортна фирма “Етап”
Заглавие: “Дестинации и транспорт”

Клиент: фирма “Етап”

Графична концепция, илюстрации.
Stacks Image 105
Stacks Image 107