Дизайн на книга
Студиото предлага всичко необходимо за оформяне и отпечатване на книга. Създаване на графична концепция, илюстрации, дизайн на корица и предпечатна подготовка.
Контрол върху цвета и печат.
Stacks Image 101
Дизайн на корица
Разтвор - предна и задна корица

Заглавие: “Биотехнологичните лекарства”,
Издание на СУ “Климент Охридски”.

Графична концепция, илюстрации, дизайн на корица
и предпечатна подготовка. Контрол на цвета и печат.
Stacks Image 153
Stacks Image 162
Изданието, излязло от печат
“Биотехнологичните лекарства”
Отпечатаните книги в печатницата
Stacks Image 177
Stacks Image 181
Stacks Image 179
Други проекти
Заглавие: “Камара на дизайнерите в България”
Проект

Заглавие: “Акуаними” , Вл. Шишков
Издателство: “Еуниката”

Заглавие: “Юксел Мюрветов - скулптура”
Предстоящо издаване
Stacks Image 130