Студиото предлага всичко необходимо за оформяне и отпечатване на книга. Създаване на графична концепция, илюстрации, дизайн на корица и предпечатна подготовка.
Контрол върху цвета и печат.
Stacks Image 101
Дизайн и предпечат на корица
Разтвор - предна и задна корица

Заглавие: “Биотехнологичните лекарства”
Издание на СУ “Климент Охридски”.

Графична концепция, илюстрации, дизайн на корица и предпечатна подготовка. Контрол на цвета и печат.
Stacks Image 153
Отпечатана книга.
Готова продукция.
Stacks Image 162
Stacks Image 277
Блок с графичен знак, автор и заглавие:
“Зад червената врата”
Stacks Image 275
Stacks Image 177
Stacks Image 181
Stacks Image 179
Други
Заглавие: “Зад червената врата”, автор Юлиана Вегенер
Издателство: “Слънце”

Заглавие: “Камара на дизайнерите в България”
Проект

Заглавие: “Акуаними”, автор Вл. Шишков
Издателство: “Еуниката”

Заглавие: “Юксел Мюрветов - скулптура”
Предстоящо издаване
Stacks Image 130