Stacks Image 147
Проектиране на интериори за обществени места -
ресторанти, магазини, офиси и открити площи.
Жилищни интериори.
Дизайн на мебели.
Stacks Image 335
Интериор дизайн на ресторант “Тукан”, София
Част от работния проект и реализация
Stacks Image 459
Интериор дизайн на ресторант “Тукан”, София
Перспективна рисунка
Stacks Image 434
Визуализация
Интериор дизайн, мебели

Автори: Венцеслав Костов и Веселин Лазаров
Stacks Image 385
Дизайн на жилищен интериор