Stacks Image 147
Обществени и жилищни интериори
Проектиране на интериори за обществени места - ресторанти, магазини, офиси и открити площи.. Жилищни интериори. Дизайн на мебели.
Stacks Image 335
Интериор дизайн на ресторант “Тукан”, София
Компоненти на проекта
Stacks Image 434
Визуализация
Интериор дизайн, мебели

Автори: Венцеслав Костов и Веселин Лазаров
Stacks Image 385
Визуализация
Дизайн на жилищен интриор